Władze OSP - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim

Władze OSP

Zarząd:

  • - Prezes Mariusz Fabisiak
  • - Naczelnik Wojciech Laskowski
  • - Sekretarz Joanna Regieli
  • - Skarbnik Mateusz Iwaniuch
  • - Gospodarz Emil Panachida

- Członek Wojciech Kotlar

- Członek Łukasz Iwaniuch

 

Komisja rewizyjna:

- Przewodnicząca - Czesław Balak

-- Sekretarz Kamil Korszun

- Członek Maciej Zdanowicz