Członkowie - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim

Członkowie

Jednostka nasza liczy człnków;

 

Męska Drużyna Pożarnicza- 33 człnków

  

Żeńska Drużyna Pożarnicza- 17 członkiń

  

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza- 22 członków

  

Honorowi- 8 członków

 

Wspierający - 1