Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim

Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej

Na podstawie §25 pkt 3 Statutu Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim uchwalonego Uchwałą Nr 4/2016  Walnego  Zebrania Członków  z dnia 23 stycznia 2016 roku  Zarząd Stowarzyszenia zwołuje  Walne Zebranie Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim, które odbędzie się 27 stycznia 2016r  o  godz. 16.00,     /   II  termin    27 stycznia 2016r  godz. 16.15 / w  Sali Konferencyjnej Remizy Strażackiej przy ulicy Unii Europejskiej 2.

 Proponowany porządek zebrania:

 1. 1)Otwarcie Walnego Zebrania Członków
 2. 2)Wybór Przewodniczącego Zebrania, protokolanta oraz komisji uchwał i wnioskó
 3. 3)Przyjęcie porządku zebrania.
 4. 4) Sprawozdanie z działalności
 5. 5)Sprawozdanie finansowe
 6. 6)Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 7. 7)Przedstawienie projektu planu działalności i planu finansowego na rok 2017
 8. 8)Dyskusja nad sprawozdaniami i planami pracy
 9. 9)Absolutorium dla Zarządu OSP za okres sprawozdawczy
 10. 10)Przyjęcie planu działalności i planu finansowego
 11. 11)Wolne Wnioski
 12. 12)Podjęcie uchwał i przyjęcie wnioskódo realizacji
 13. 13)Zakończenie Zebrania