Kontakt - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim

Kalendarz imprez na 2018r

 

Kalendarz Imprez OSP Nowogród Bobrzański na 2018rok

       Miesiąc                                                                           dzień/nazwa                                                          miejsce

Styczeń

6 Wigilia

14 WOŚP – piłka halowa

27 Walne zebranie 
29 Pokazy wraz z WOPR

Remiza

Gimnazjum Remiza
Szkoły / Baseny

Luty

4 Szkolenie poszukiwawczo - ratownicze
15 Mini Tenis Stołowy MDP

21-22 Nocowanie
24 OTWP MDP Eliminacje Gmine

Bunkry - Remiza
Gimnazjum

Remiza

Remiza

Marzec

9 Szkolenie Podstawowe OSP

10 Turniej Piłka Siatkowa OSP

17 XXIII Spływ Kajakowy

17 Czyn społeczny
23 OTWP MDP Eliminacje Powiatowe
30-01 Wielkanoc

JRG 2

Gimnazjum

Bóbr NB

Remkiza g. 13.00
JRG 2
Kościół


Kwiecień

2 Śmigus Dyngus
7 Jajko Wielkanocne
13 Zjazd Wojewódzki ZOSP RP
14 Turniej piłka Siatkowa
20 OTWP MDP Eliminacje Wojewódzkie
21 Gminne Ćwiczenia
28 Festyn

 

 

Miasto
Remiza g. 18
Kalsk
Niwiska
Województwo
Gminny Teren Leśny
Dom Kultury

Maj

3 Dzień Flagi/Biegi Przełajowe
4 Dzień Strażaka
5 Dzień Otwarty Remizy
12 Wojewódzki Dzień Strażaka
19 Powiatowy Dzień Strażaka
19 Koncert z Okazji Dnia Strażaka
26 Gminny Dzień Strażaka
31 Boże Ciało
Rynek
Kościół / Remiza

Remiza
Gorzów WLKP
JRG 2
Amfiteatr Zielonogórski
Kościół / Dom Kultury
Kościół

Czerwiec

2 Dzień Dziecka
8 Szkolenie Ratownictwo Techniczne
9 Festyn dzień Dziecka
9 Park Linowy i atrakcje
15 Bezpieczne Wakacje nad wodą - Ćwiczenia
16 III Rajd Integracyjny
17 Powiatowe Zawody Wędkarskie OSP
23 Noc Świętojańska
23 Festyn Rodzinny

Szkoła Podstawowa
JRG 2
Krzywaniec
Nowa Sól
Szkoła / Baseny
Dom Kultury
Baseny
Baseny
Przedszkole ul. Kościuszki

Lipiec

13-15 Obóz Strażacki
28 Muzeum Wojskowe

Teren Leśny
Drzonów

Sierpień

 3-4 Nocowanie

11 40 Lecie PZD
15 Festyn Parafialny

18 Dożynki
25 Bieg Bobra
31Turniej Leśny dla MDP

 Baseny

Ogródki Działkowe
Kościół WNMP

Dobroszów Wielki
Dom kultury
Trzebiechów

Wrzesień

1Powiatowe Zawody MDP
7 Szkolenie Dowódców
9 Czyn Społeczny
15 Wyjazd do Muzeum Pożarnictwa
29 Gminne Ćwiczenia

ZG ul. Wyspiańskiego
JRG 2
Remiza godz. 12.00
Rakoniewice
SP 1 Nowogród Bobrzański

Październik

 6 Turniej MDP
20 Turniej MDP

 Sucha
Jarogniewice

Listopad

1 Zabezpieczenie
11 Dzień Niepodległości
17 Turniej Tenis Stołowy

Cmentarz ul. Kościuszki
Kościół / Rynek
Drzonków

Grudzień

16 Wigilia Miejska

Nowogród Bobrzański

*-może ulec zmianie     

 

 

 

 

 

 

Remiza

 

Zdjęcia naszej Remizy

P1000514 

 P1040116

 P1040001

Zdarzenia OSP

Zdarzenia i wyjazdy OSP na 2018r.

 

Pożary - 2

 

Miejscowe zagrożenia- 0

 

Inne -0

 

Gospodarcze - 4

 

Ćwiczenia, szkolenia, zawody -0

 

Nie wyjechano - 0

 

Fałszywe -1

Jak zostać członkiem OSP

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM

OSP NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

 

Aby zostać strażakiem ochotnikiem w OSP Nowogród Bobrzański należy:

1. Przeczytać statut OSP i zapoznać się z prawami, obowiązkami oraz wymaganiami stawianymi strażakowi ochotnikowi (Rozdz. III) statut znajduje się w zakładce STATUT w menu głównym.

2. Złożyć pisemny wniosek do Zarządu OSP o przyjęcie w poczet członków jednostki. Wniosek do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA. (W przypadku osób niepełnoletnich specjalny wniosek należy złożyć w obecności rodziców lub opiekunów ustawowych)

3. Uzyskać pozytywna decyzję Zarządu OSP w sprawie przyjęcia.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej dzielą się na:

- członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,

- członków wspierających,

- członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym OSP może być:

- pełnoletni obywatel polski i cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawiony praw publicznych, który złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP,

- niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczona zdolność do czynności prawnych, jeżeli złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP,

- niepełnoletni poniżej 16 lat za zgoda opiekunów ustawowych, jeżeli wyrazi chęć uczestniczenia w realizacji celów OSP i złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP podpisane przez opiekunów ustawowych i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granica, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swa zgoda zostanie przyjęta przez Zarząd OSP.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków OSP.

Cechy strażaka ochotnik

Do najważniejszych cech jakimi powinien odznaczać się strażak ochotnik należy:

- męstwo, odwaga, zdolność do poświęceń, hart, wytrwałość oraz umiejętność działania w trudnych warunkach wymagających napięcia wszystkich sił fizycznych i psychicznych,

- dbałość o prezencję, schludny i estetyczny wygląd,

- podporządkowanie zarządzeniom organów władzy statutowej (na ich wezwanie udzielanie pomocy stosownie do swych uprawnień i możliwości),

- umiejętność i chęć udzielania pomocy znajdującym się w potrzebie,

- świadomość, iż swoim postępowaniem kształtuje opinię społeczeństwa o pożarnictwie,

-szacunek i posłuszeństwo przełożonym i starszym strażakom, - koleżeństwo wobec starszych jak również wobec podwładnych, młodszych i kolegów.

Dodatkowo strażak może zostać skierowany na niżej wymienione kursy specjalistyczne:

 • Kurs dowódców sekcji;
 • Kurs naczelników;
 • Kurs ratowników medycznych;
 • Kurs operatorów mechanicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
 • Kurs operatorów hydraulicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
 • Kurs z zakresu kierowania ruchem drogowym;
 • Kurs ratownictwa technicznego;
 • Kurs kierowców mechaników;
 • Kurs z zakresu obsługi i używania powietrznych aparatów oddechowych;
 • Kurs ratownictwa chemicznego, ekologicznego.

Strażak, biorący udział w działaniach ratowniczo–gaśniczych, musi spełniać wszystkie, niżej wymienione warunki:

 • Wiek od 18 do 65 lat;
 • Niekaralność;
 • Aktualne badania lekarskie, zezwalające na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
 • Aktualną polisę ubezpieczenia NW.

 

Pliki do pobrania

Wniosek o przyjęcie do MDP, wiek do 18 lat

Wniosek o przyjęcie do OSP