Kontakt - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim

Drużyna MDP

 

MDP LOGORADA DRUŻYNY

1. Dowódca MDP Artur Fabisiak

2. Z-ca Dowódcy MDP Wiktoria Korszun

3. Sekretarz MDP

4. Dowódca sekcji MDP Julia Iwaniuch

5. Z-ca Dowódcy sekcji MDP Radosław Pachla

Kalendarz imprez na 2019r

 

Kalendarz Imprez OSP Nowogród Bobrzański na 2019rok

       Miesiąc                                                                           dzień/nazwa                                                          miejsce

Styczeń

12 Wigilia
17-20 Ferie MDP 2019
18 Turniej MDP - pięciobój MDP
26 Walne zebranie
31 OTWP MDP Eliminacje

Remiza
Remiza
Hala Gimnazjum
Remiza
Remiza

Luty

13 Czyn społeczny - Gabloty
16 Dyskoteka MDP
24 OTWP MDP Eliminacje Gmine

Remiza
OSP SUCHA
Remiza

Marzec

4 Wizyta przedszkolaków
14 Pogadanki Przedszkole 
15 Szkolenie Podstawowe OSP
22-24 Nocowanie MDP
23 Mistrzostwa Województwa Piłka Halowa
28 OTWP Powiatowe

Remiza
ul. Szkolna
JRG 2
Remiza
Szprotawa
JRG 2

Kwiecień

26 OTWP Wojewódzkie
19 -21 Wielkanoc
22 Śmigus Dyngus
27 Gminne Ćwiczenia

Kargowa
Kościół
Miasto
Gminny Teren Leśny

Maj

2 Dzień Flagi
3 ŚW. Konstytucji
4 Dzień Strażaka
7 Pozyskany ŻUK
8 Dni Otwarte Remizy
9 Czyn Społeczny  
10 - 12 Projekt polsko - niemiecki
10 Szkolenie Techniczne
11 Powiatowy Dzień Strażaka
18 Koncert z okazji Dnia Strażaka
31 Dni Nowogrodu
31 Dzień Sportu - przedszkolaki

Rynek
Ryek
Kościół / Drągowina
Remiza
Remiza
Remiza
Ośrodek Baseny
JRG 2
Zielona Góra ok. 13.00
Amfiteatr Zielonogórski
Miasto
Orlik godz. 9.00

Czerwiec

1 Dzień Dziecka
1 -2 Dni Nowogrodu
15 Festyn dzień Dziecka
8 Szkolenie Dowódców
14-16 Nocowanie MDP
16 Przysięga MDP
20 Boże Ciało
29 Rajd Niepełnosprawnych Integracyjny

Szkoła Podstawowa
Miasto
Przedszkole ul. Szkolna godz. 9
JRG 2
Remiza
Urzuty
Miasto / Kościół
Dom Kultury

Lipiec

6 Festyn Święto - Pszczoły
22 - 31Obóz Strażacki

Bogaczów
Dźwirzyno

Sierpień

13-15 Nocowanie MDP
17 Festyn
29-31 Nocowanie MDP
30Turniej Leśny dla MDP
Remiza
Klepina
Remiza
Bojadła

Wrzesień

7 Powiatowe Zawody OSP
28 Muzeum Pożarnictwa

ZG ul. Wyspiańskiego
Rakoniewice

Październik

5 Ćwiczenia WOO 
11 Ćwiczenia
18 Szkolenie Podstawowe
22 Ćwiczenia na Obiekcie
30 Ćwiczenia na Obiekcie
30 Ćwiczenia na Obiekcie

Przewóz- Łęknica 
JW Nowogród Bobrz.
JRG 2
Przedszkole ul. Szkolna
Przedszkole ul Kościuszki
Szkoła ul. Kościuszki

Listopad

2 130 Lecie OSP
9 Siatkówka
9 Siatkówka
11 Dzień Niepodległości
23 Turniej Tenis Stołowy

Rogesen - Berlin
Niwiska
Sucha ZG - godz. 12
Kościół / Rynek
Drzonków

Grudzień

16 Wigilia Miejska

Nowogród Bobrzański

*-może ulec zmianie     

 

 

 

 

 

 

Jak zostać członkiem OSP

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM

OSP NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

 

Aby zostać strażakiem ochotnikiem w OSP Nowogród Bobrzański należy:

1. Przeczytać statut OSP i zapoznać się z prawami, obowiązkami oraz wymaganiami stawianymi strażakowi ochotnikowi (Rozdz. III) statut znajduje się w zakładce STATUT w menu głównym.

2. Złożyć pisemny wniosek do Zarządu OSP o przyjęcie w poczet członków jednostki. Wniosek do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA. (W przypadku osób niepełnoletnich specjalny wniosek należy złożyć w obecności rodziców lub opiekunów ustawowych)

3. Uzyskać pozytywna decyzję Zarządu OSP w sprawie przyjęcia.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej dzielą się na:

- członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,

- członków wspierających,

- członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym OSP może być:

- pełnoletni obywatel polski i cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawiony praw publicznych, który złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP,

- niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczona zdolność do czynności prawnych, jeżeli złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP,

- niepełnoletni poniżej 16 lat za zgoda opiekunów ustawowych, jeżeli wyrazi chęć uczestniczenia w realizacji celów OSP i złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP podpisane przez opiekunów ustawowych i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granica, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swa zgoda zostanie przyjęta przez Zarząd OSP.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków OSP.

Cechy strażaka ochotnik

Do najważniejszych cech jakimi powinien odznaczać się strażak ochotnik należy:

- męstwo, odwaga, zdolność do poświęceń, hart, wytrwałość oraz umiejętność działania w trudnych warunkach wymagających napięcia wszystkich sił fizycznych i psychicznych,

- dbałość o prezencję, schludny i estetyczny wygląd,

- podporządkowanie zarządzeniom organów władzy statutowej (na ich wezwanie udzielanie pomocy stosownie do swych uprawnień i możliwości),

- umiejętność i chęć udzielania pomocy znajdującym się w potrzebie,

- świadomość, iż swoim postępowaniem kształtuje opinię społeczeństwa o pożarnictwie,

-szacunek i posłuszeństwo przełożonym i starszym strażakom, - koleżeństwo wobec starszych jak również wobec podwładnych, młodszych i kolegów.

Dodatkowo strażak może zostać skierowany na niżej wymienione kursy specjalistyczne:

 • Kurs dowódców sekcji;
 • Kurs naczelników;
 • Kurs ratowników medycznych;
 • Kurs operatorów mechanicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
 • Kurs operatorów hydraulicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
 • Kurs z zakresu kierowania ruchem drogowym;
 • Kurs ratownictwa technicznego;
 • Kurs kierowców mechaników;
 • Kurs z zakresu obsługi i używania powietrznych aparatów oddechowych;
 • Kurs ratownictwa chemicznego, ekologicznego.

Strażak, biorący udział w działaniach ratowniczo–gaśniczych, musi spełniać wszystkie, niżej wymienione warunki:

 • Wiek od 18 do 65 lat;
 • Niekaralność;
 • Aktualne badania lekarskie, zezwalające na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
 • Aktualną polisę ubezpieczenia NW.

 

Remiza

 

Zdjęcia naszej Remizy

P1000514 

 P1040116

 P1040001

Zdarzenia OSP

Zdarzenia i wyjazdy OSP na 2018r.

 

Pożary - 2

 

Miejscowe zagrożenia- 0

 

Inne -0

 

Gospodarcze - 4

 

Ćwiczenia, szkolenia, zawody -0

 

Nie wyjechano - 0

 

Fałszywe -1