Kontakt - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim

Kalendarz imprez na 2017r

 

Kalendarz Imprez OSP Nowogród Bobrzański na 2017rok

       Miesiąc                                                                           dzień/nazwa                                                          miejsce

Styczeń

6 Wigilia

14 WOŚP – piłka halowa

25 Ćwiczenia Ratownictwo Wodne

28 Walne zebranie

Remiza

Gimnazjum

Baseny

Remiza

Luty

24-26 Szkolenie Pierwsza Pomoc

Remiza

Marzec

4 OTWP MDP Eliminacje Gminne

5 Ping pong Jarogniewice-Nowogród 

12 Tenis stołowy 

17-19 Warsztaty dla MDP

Remiza

Gimnazjum godz 10

OSP Sucha 

Brzeźnica

Kwiecień

 7 OTWP Eliminacje Powiatowe
8 Szkolenie Pierwszej Pomocy
9 Kurs Opiekunów
11 Ćwiczenia kompanii wojewódzkiej 

14-16 Wielkanoc

17 Śmigus Dyngus

21 Szkolenie Podstawowe Strażaków
28 OTWP Eliminacje Wojewódzkie 

29 Turniej Siatkówka

 JRG 2
Remiza
Remiza

Zasieki

Kościół

Miasto

JRG 2

ZG Biblioteka Norwid

Niwiska

Maj

2 Dni Nowogrodu festyn

3 Dzień Flagi/Biegi Przełajowe
6 Powiatowy Dzień Strażaka

7 Gminny Dzień Strażaka
13 70 lecie OSP Świdnica

Dom Kultury

Rynek
Zielona Góra

Wysoka
Świdnica

Czerwiec

1 Dzień Dziecka
3 Dzień Dziecka

10 Dzień Dziecka
10 Festyn Rodzinny 

10 Szkolenie Naczelników

17 Festyn Dzień Dziecka

15 Boże Ciało
18 Festyn - zawody
23 - 25 Projekt polsko - niemiecki

23 Noc Świętojańska

24 II Rajd Integracyjny „Sprawni Inaczej”

Orlik g. 11

Szkoła Podstawowa

Przedszkole ul. Szkolna
Klępina

JRG 2

Krzywaniec

Kościół
Lubbenau/Spreewald

Baseny
Baseny

Dom Kultury

Lipiec

1 70 lecie OSP

1 Festyn Rodzinny

15 Festyn Rodzinny - zabezpieczenie

Urzuty

Dobroszów Mały

Bogaczów

Sierpień

 4 Szkolenie Techniczne

15 Festyn Parafialny

19 Dożynki

23-26 Obóz MDP

26 Biesiada Górska/Bieg Bobra

 JRG 2

Kościół WNMP

Przybymierz

Krzywaniec

Dom Kultury

Wrzesień

1 Turniej leśny MDP

2 Powiatowe Zawody OSP

8 Ratownictwo Wodne Szkolenie

Bogaczów Boisko

ZG ul. Wyspiańskiego

JRG 2 - Bóbr

Październik

Listopad

1 Zabezpieczenie

10 Szkolenie Kierowców Konserwatorów

18 Turniej Tenis Stołowy

11 Dzień Niepodległości

Cmentarz ul. Kościuszki

JRG 2

Drzonków

Rynek – Dom Kultury

Grudzień

17 Wigilia Miejska

Nowogród Bobrzański

*-może ulec zmianie     

 

 

 

 

 

 

Remiza

 

Zdjęcia naszej Remizy

P1000514 

 P1040116

 P1040001

Zdarzenia OSP

Zdarzenia i wyjazdy OSP na 2017r.

 

Pożary - 18

 

Miejscowe zagrożenia- 12

 

Inne -0

 

Gospodarcze - 15

 

Ćwiczenia, szkolenia, zawody -4

 

Nie wyjechano - 6

 

Fałszywe -1

Jak zostać członkiem OSP

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM

OSP NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

 

Aby zostać strażakiem ochotnikiem w OSP Nowogród Bobrzański należy:

1. Przeczytać statut OSP i zapoznać się z prawami, obowiązkami oraz wymaganiami stawianymi strażakowi ochotnikowi (Rozdz. III) statut znajduje się w zakładce STATUT w menu głównym.

2. Złożyć pisemny wniosek do Zarządu OSP o przyjęcie w poczet członków jednostki. Wniosek do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA. (W przypadku osób niepełnoletnich specjalny wniosek należy złożyć w obecności rodziców lub opiekunów ustawowych)

3. Uzyskać pozytywna decyzję Zarządu OSP w sprawie przyjęcia.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej dzielą się na:

- członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,

- członków wspierających,

- członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym OSP może być:

- pełnoletni obywatel polski i cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawiony praw publicznych, który złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP,

- niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczona zdolność do czynności prawnych, jeżeli złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP,

- niepełnoletni poniżej 16 lat za zgoda opiekunów ustawowych, jeżeli wyrazi chęć uczestniczenia w realizacji celów OSP i złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP podpisane przez opiekunów ustawowych i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granica, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swa zgoda zostanie przyjęta przez Zarząd OSP.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków OSP.

Cechy strażaka ochotnik

Do najważniejszych cech jakimi powinien odznaczać się strażak ochotnik należy:

- męstwo, odwaga, zdolność do poświęceń, hart, wytrwałość oraz umiejętność działania w trudnych warunkach wymagających napięcia wszystkich sił fizycznych i psychicznych,

- dbałość o prezencję, schludny i estetyczny wygląd,

- podporządkowanie zarządzeniom organów władzy statutowej (na ich wezwanie udzielanie pomocy stosownie do swych uprawnień i możliwości),

- umiejętność i chęć udzielania pomocy znajdującym się w potrzebie,

- świadomość, iż swoim postępowaniem kształtuje opinię społeczeństwa o pożarnictwie,

-szacunek i posłuszeństwo przełożonym i starszym strażakom, - koleżeństwo wobec starszych jak również wobec podwładnych, młodszych i kolegów.

Dodatkowo strażak może zostać skierowany na niżej wymienione kursy specjalistyczne:

 • Kurs dowódców sekcji;
 • Kurs naczelników;
 • Kurs ratowników medycznych;
 • Kurs operatorów mechanicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
 • Kurs operatorów hydraulicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
 • Kurs z zakresu kierowania ruchem drogowym;
 • Kurs ratownictwa technicznego;
 • Kurs kierowców mechaników;
 • Kurs z zakresu obsługi i używania powietrznych aparatów oddechowych;
 • Kurs ratownictwa chemicznego, ekologicznego.

Strażak, biorący udział w działaniach ratowniczo–gaśniczych, musi spełniać wszystkie, niżej wymienione warunki:

 • Wiek od 18 do 65 lat;
 • Niekaralność;
 • Aktualne badania lekarskie, zezwalające na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
 • Aktualną polisę ubezpieczenia NW.

 

Pliki do pobrania

Wniosek o przyjęcie do MDP, wiek do 18 lat

Wniosek o przyjęcie do OSP