Zdarzenia OSP - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim

Drużyna MDP

 

MDP LOGORADA DRUŻYNY

1. Dowódca MDP Artur Fabisiak

2. Z-ca Dowódcy MDP Wiktoria Korszun

3. Sekretarz MDP

4. Dowódca sekcji MDP Julia Iwaniuch

5. Z-ca Dowódcy sekcji MDP Radosław Pachla

Kalendarz imprez na 2020r

 

Kalendarz Imprez OSP Nowogród Bobrzański na 2020rok

       Miesiąc                                                                           dzień/nazwa                                                          miejsce

Styczeń

5 Wigilia
30-4 Ferie MDP 2020
30Turniej MDP
31 OTWP MDP Eliminacje

Remiza
Remiza (Karpacz)
Hala Gimnazjum
Karpacz

Luty

15 Zebranie Sprawozdawcze
22 OTWP MDP Eliminacje Gminne
22 Szkolenie Podstawowe OSP

Remiza 16.45
Remiza
JRG 2

Marzec

14 Ćwiczenia w aparatach ODO
14 Turniej wojewódzki piłka halowa-odwołany

21 Czyn społeczny
27 OTWP Powiatowe

Remiza godz 18
Hala SP 2 ul. Kościuszki
Remiza godz. 11.00
JRG 2

Kwiecień

10-12 Wielkanoc
13 Śmigus Dyngus
17 OTWP Wojewódzkie
19 Jajko Wielkanocne
25 Gminne Ćwiczenia Pożarnicze

Kościół
Miasto

Remiza godz. 18.00
Gminny Teren Leśny

Maj

3 Św. Konstytucji
4 Dzień Strażaka
9 Gminy Dzień Strażaka
10 Święto Strażaków
16 Gminne Zawody OSP MDP
23 Festyn Przedszkole
23 Ćwiczenia Ratownictwo Drogowe
30 Powiatowe zawody MDP - CTiF
31 Dni Nowogrodu
31 Dzień Dziecka Przedszkolaki

 Rynek
Kościół/Remiza
Niwiska
Amfiteatr ZG
Stadion Fabryczna
ul. Kościuszki 11-14
Remiza
Zielona Góra
Miasto
Orlik godz. 9.00

Czerwiec

1 Dzień Dziecka
1-2 Dni Nowogrodu
15 Festyn dzień Dziecka
11 Boże Ciało
13 Rajd Integracyjny Niepełnosprawnych
20 Ćwiczenia Ratownictwo Wysokościowe
27 Zawody Wojewódzkie MDP

Szkoła Podstawowa
Miasto
Przedszkole ul. Kościuszki godz. 9
Miasto / Kościół
Dom Kultury
Remiza
Zielona Góra

Lipiec

4 60-Lecie OSP Drągowiny
1
1 Festyn Święto – Pszczoły
18 Ćwiczenia ...
27-5 Obóz Strażacki

Drągowina
Bogaczów
Remiza
Dźwirzyno

Sierpień

15 Ćwiczenia ...

22-23 Projekt PL-DE rzeźbiarski
28 Turniej Leśny dla MDP

Remiza

Baseny/ Dożynki
Świdnica

Wrzesień

11-13 Projekt PL-DE Ratownictwo Wodne
18 Gminne Ćwiczenia Obiekt
19 IV Turniej Siatkówka 

Baseny
Szkoła podstawowa nr 1
Niwiska

Październik

10 Ćwiczenia

Remiza

Listopad

11 Dzień Niepodległości 

14 Ćwiczenia …
21 Turniej Tenis Stołowy

Kościół / Rynek

Remiza
Drzonków

Grudzień

 

12 Ćwiczenia ...

 

 Remiza

*-może ulec zmianie     

 

 

 

 

 

 

Jak zostać członkiem OSP

 

JAK ZOSTAĆ CZŁONKIEM

OSP NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

 

Aby zostać strażakiem ochotnikiem w OSP Nowogród Bobrzański należy:

1. Przeczytać statut OSP i zapoznać się z prawami, obowiązkami oraz wymaganiami stawianymi strażakowi ochotnikowi (Rozdz. III) statut znajduje się w zakładce STATUT w menu głównym.

2. Złożyć pisemny wniosek do Zarządu OSP o przyjęcie w poczet członków jednostki. Wniosek do pobrania w zakładce PLIKI DO POBRANIA. (W przypadku osób niepełnoletnich specjalny wniosek należy złożyć w obecności rodziców lub opiekunów ustawowych)

3. Uzyskać pozytywna decyzję Zarządu OSP w sprawie przyjęcia.

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej dzielą się na:

- członków zwyczajnych, w tym członków młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,

- członków wspierających,

- członków honorowych.

Członkiem zwyczajnym OSP może być:

- pełnoletni obywatel polski i cudzoziemiec mający stałe miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozbawiony praw publicznych, który złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP,

- niepełnoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczona zdolność do czynności prawnych, jeżeli złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP,

- niepełnoletni poniżej 16 lat za zgoda opiekunów ustawowych, jeżeli wyrazi chęć uczestniczenia w realizacji celów OSP i złoży na piśmie podanie o przyjęcie do OSP podpisane przez opiekunów ustawowych i zostanie przyjęty w poczet członków przez Zarząd OSP.

Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granica, która zadeklaruje wspomaganie działalności OSP finansowo lub w innej formie i za swa zgoda zostanie przyjęta przez Zarząd OSP.

Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, bez względu na miejsce zamieszkania, szczególnie zasłużona dla ochrony przeciwpożarowej. Godność członka honorowego nadaje i odbiera Walne Zebranie Członków OSP.

Cechy strażaka ochotnik

Do najważniejszych cech jakimi powinien odznaczać się strażak ochotnik należy:

- męstwo, odwaga, zdolność do poświęceń, hart, wytrwałość oraz umiejętność działania w trudnych warunkach wymagających napięcia wszystkich sił fizycznych i psychicznych,

- dbałość o prezencję, schludny i estetyczny wygląd,

- podporządkowanie zarządzeniom organów władzy statutowej (na ich wezwanie udzielanie pomocy stosownie do swych uprawnień i możliwości),

- umiejętność i chęć udzielania pomocy znajdującym się w potrzebie,

- świadomość, iż swoim postępowaniem kształtuje opinię społeczeństwa o pożarnictwie,

-szacunek i posłuszeństwo przełożonym i starszym strażakom, - koleżeństwo wobec starszych jak również wobec podwładnych, młodszych i kolegów.

Dodatkowo strażak może zostać skierowany na niżej wymienione kursy specjalistyczne:

 • Kurs dowódców sekcji;
 • Kurs naczelników;
 • Kurs ratowników medycznych;
 • Kurs operatorów mechanicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
 • Kurs operatorów hydraulicznego sprzętu ratowniczego straży pożarnej;
 • Kurs z zakresu kierowania ruchem drogowym;
 • Kurs ratownictwa technicznego;
 • Kurs kierowców mechaników;
 • Kurs z zakresu obsługi i używania powietrznych aparatów oddechowych;
 • Kurs ratownictwa chemicznego, ekologicznego.

Strażak, biorący udział w działaniach ratowniczo–gaśniczych, musi spełniać wszystkie, niżej wymienione warunki:

 • Wiek od 18 do 65 lat;
 • Niekaralność;
 • Aktualne badania lekarskie, zezwalające na udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych;
 • Aktualną polisę ubezpieczenia NW.

 

Remiza

 

Zdjęcia naszej Remizy

P1000514 

 P1040116

 P1040001

Zdarzenia OSP

Zdarzenia i wyjazdy OSP na 2018r.

 

Pożary - 2

 

Miejscowe zagrożenia- 0

 

Inne -0

 

Gospodarcze - 4

 

Ćwiczenia, szkolenia, zawody -0

 

Nie wyjechano - 0

 

Fałszywe -1