PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023

PROGRAM „OPIEKA WYTCHNIENIOWA” – edycja 2023 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim informuje, że została zawarta Umowa Nr PS-V.042.2.2023/UMiG Nowogród Bobrzański w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2023 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego…