OSP Nowogród Bobrz. - Ochotnicza Straż Pożarna w Nowogrodzie Bobrzańskim

Historia OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim

 STRAZ NB LOGORok założenia - 1946
adres dawnej siedziby ul. Polna 66-010
nowa siedziba od roku 2010 ul. Unii Europejskiej 2

Na łamach tego artykułu postaramy się Państwu przybliżyć historię i główne założenia funkcjonowania naszej jednostki. 

 

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) – umundurowana, wyposażona w specjalistyczny sprzęt, organizacja społeczna, składająca się z grupy ochotników, przeznaczona w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Ochotnicze Straże Pożarne funkcjonują w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), a ich szczegółowe zadania oraz organizację określa własny statut.

Patronem Ochotniczej Straży Pożarnej jest św. Florian. Strażacy OSP obchodzą swoje święto 4 maja.

Święty Florian, właśc. Florian z Lauriacum

(ur. 2. połowa III wieku w Ceti, zm. 304)

– męczennik i święty katolicki.

 

Rys historyczny

Jubileusz 65-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowogrodzie Bobrzański 10.09.2011r.

Ledwo umilkły działa i zakończyła się II wojna światowa na kontynencie europejskim, a w niewielkim miasteczku – Nowogrodzie Bobrzańskim – na nowo budziło się życie. Oprócz Niemców, którzy nie zdołali uciec przed zbliżającym się frontem oraz Polakami przywiezionymi tu i do pobliskich Krzystkowic na przymusowe roboty, przybywać zaczęli zdemobilizowani żołnierze i przesiedleńcy ze wschodnich terenów Polski. Stopniowo zawiązywały się władze administracyjne, powstał posterunek Milicji Obywatelskiej, a także Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. Pionierami powstania tego ostatniego byli: Mieczysław Jurak, Stefan Chałupka, Józef Wańtuch, Piotr Kowal i Józef Sysoń. Był to rok 1946.

 

         Czasy były trudne. Brakowało podstawowego sprzętu przeciwpożarowego, a to, co pozostało po Niemcach zazwyczaj było rozrzucone po całym terenie i w większości nie dawało się do użytku. Pierwsze wyposażenie stanowiła ręczna pompa, kilkanaście metrów węża tłocznego i kilka metrów węża ssawnego. Koni do celów pożarniczych dostarczali rolnicy. Brakowało także uzbrojenia osobistego. Do pożarów jeżdżono we własnych ubraniach. Władze wojewódzkie i powiatowe nie mogły udzielić pomocy materialnej.

 

         Oprócz prowadzonych działań związanych z likwidacją zagrożeń pożarowych, udziału w akcjach gaśniczych, szeroko realizowana była polityka szkoleń i doskonalenia posiadanych umiejętności. Sekcja w składzie: Edmund Jankowiak – dowódca, Antoni Kowal, Stanisław Chełminiak, Czesław Kobylczak, Janusz Badowski, Aleksander Downar, Ksawery Majewski – którą przygotowywał i prowadził druh Wacław Stępień, na zawodach okręgowych w Czerwieńsku w 1964 r. zdobyła drużynowo pierwsze miejsce. Dwa pierwsze miejsca indywidualnie przypadały również strażakom z Nowogrodu Bobrzańskiego. Podobne sukcesy sekcja z Nowogrodu Bobrzańskiego odnotowała na zawodach rejonowych przeprowadzonych w Niwiskach w 1966 r. Zachęceni tymi osiągnięciami władze OSP postanowiły w 1968 r. utworzyć sekcję młodzieżową. Rok później jednostka dostała wóz bojowy.

 

         Po transformacji ustrojowej jednostka OSP w Nowogrodzie Bobrzańskim na początku 1991 r. liczyła 30 członków. Z dniem 19 czerwca 1995 r. została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W 1996 r. prezesem jednostki został Czesław Kobylczak, a naczelnikiem – Jan Nowak. 12 października tego samego roku uroczyście obchodzono 50-lecie powstania Straży Pożarnej w Nowogrodzie Bobrzańskim Zarząd Główny ZOSP nadał jednostce Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

 

         W lipcu 1997 r. większość kraju nawiedziła powódź. W regionie wylały głównie: Odra i Bóbr. W ratowaniu dobytku nie zabrakło oczywiście strażaków. Najpierw pilnowali oni i umacniali w naszej gminie wały na Bobrze, a potem w miejscowościach położonych nad Odrą. Funkcjonując w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym jednostka z Nowogrodu Bobrzańskiego bardzo często wyjeżdżała do wypadków drogowych. Aby uskutecznić niesioną pomoc w styczniu 1999 r. jednostka otrzymała zestaw nożyco-rozpieraczy firmy „Lukas”.

 

         Cennym nabytkiem w 2003 r. okazał się wóz strażacki przekazany przez partnerską gminę Bellingwedde w Holandii. Samochód marki DAF.

 

         Do 2010 roku remiza, a w zasadzie dwie części remizy, które mieściły się przy ulicy Polnej i Słowackiego. Remiza nie spełniała wymogów, nie było zaplecza socjalnego i brak terenu przy remizie utrudniały działania Straży. Po długich obietnicach samorządu gminnego w 2009 r. zatwierdzono w budżecie budowę nowej remizy wraz z wyposażeniem oraz średni samochód ratowniczo-gaśniczy. W 2010 r. remizę oddano do użytku, która spełnia wszelkie normy. Obecnie na wyposażeniu Ochotniczej Straży Pożarnej jest:

 

- samochód gaśniczy z autopompą marki star

 

- samochód ratowniczy marki DAF

 

- samochód ratowniczo-gaśniczy marki Man

 

- samochód z podnośnikiem marki Star

 

- aparaty oddechowe

 

- nożyce hydrauliczne.

 

Po otwarciu nowej remizy szeregi straży zasiliły kobiety oraz drużyna młodzieżowa.

 

Obecnie Jednostka OSP liczy 63 druhów, w tym:

 

- 14 kobiet,

 

- 35 mężczyzn,

 

- 14 osobowa drużyna młodzieżowa.

 

Życzę Jednostce jak najmniej wyjazdów oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym jak i osobistym.